En enkel förklaring av Bitcoin – Bitcoin for dummies

Bitcoin är en en digital valuta, skapad 2009 av Satoshi Nakamoto, vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet. Direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. Så här försöker vi sammanfatta en Bitcoin for dummies!

Om Satoshi Nakamoto finns på riktigt eller om han är en påhittad figur, tvistar de lärde. Att det är ett alias råder det inget tvivel om, men om det är en person eller flera kan man ju undra.

En sak som man måste komma ihåg är att Bitcoin är öppen källkod, designen är publik, ingen äger Bitcoin.

Till skillnad från många andra valutor förlitar sig inte Bitcoin på någon central utfärdare i form av exempelvis en centralbank, vilket skyddar mot politisk påverkan och monopolliknande betalsystem.

Bitcoins innehåller dess nuvarande ägares publika nyckel (bitcoin-adress). När användare A överför en summa till användare B ger A upp sitt ägande genom att lägga till B:s publika nyckel och signera de bitcoins som ska överföras med sin egna privata nyckel. A sänder sedan dessa bitcoins i ett meddelande, transaktionen, till P2P-nätverket. Resten av noderna i nätverket validerar sedan de kryptografiska signaturerna och summan av transaktionen innan de accepterar den.

Användare som vill göra en transaktion kan frivilligt välja att betala en transaktionsavgift. Transaktionsavgiften tillfaller den nod som lyckas lösa just det block som innehåller transaktionen. Detta gör att det blir mer attraktivt för noderna att försöka lösa block som innehåller transaktioner med avgift. Transaktioner där transaktionsavgift har betalats kommer följaktligen att prioriteras av noderna och processas därför oftast snabbare än övriga transaktioner.

När det inte längre går att generera bitcoins genom mining förväntas möjligheten att lösa block för transaktionsavgifternas skull vara anledning nog för användare att bidra med beräkningskraft till nätverket. På så vis kan systemet ändå hållas igång.

Här hittar du Dagens nyheters matiga artikel om Bitcoin.

Vill du prova på lite med Bitcoin, utan att använda dina egna ekonomiska resurser, finns det fortfarande några levande “kranar” (faucets på klingande engelska och ett begrepp inom kryptovalutor) , som droppar dig några få satoshis (Bitcoins motsvarande våra svenska ören).

Bitcoin och andra kryptovalutor går enkelt att köpa här!

Kommentera