Bitcoin HODL or sell – HODL eller sälja?

Svaret på denna fråga, kan du enbart svara på själv, men vill du se vad andra gör, kan man till exempel se på CryptoQuant. Schemat ovan visar hur många som skickar in sina Bitcoin till någon av de största handlarna. Som du lätt kan utläsa, så Holdlar majoriteten. HODL: en ord/förkortning/jargong för att sitta kvar med … Läs mer